“Bærekraft er en kjerneverdi for Axon og er fullt integrert i virksomheten. Det veileder oss i vårt fortsatte arbeid mot en bedre og mer bærekraftig fremtid.”

Gustaf Gerleman,
Co-founder Axon

Bærekraft hos Axon.

Gode reklameprodukter. Slik oppsummeres vårt syn på bærekraft. Dette betyr at du alltid kan føle deg trygg med våre produkter. Du vet at de er skånsomme mot miljøet og er produsert under gode forhold. Ikke minst at de holder høy kvalitet

Miljø

Det å beskytte miljøet er vår felles forpliktelse. Vi jobber kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen og har satt klare mål for hvordan vi kan redusere den. Med din hjelp vil vi klare målene.

Gode vilkår

Våre produkter skal produseres under ryddige forhold. Det betyr forhold som er trygge, sikre og rettferdige. Et sted der alle ansatte blir behandlet med verdighet og respekt. Alt dette er regulert i de etiske retningslinjene som alle leverandørene vår har godkjent.

Kvalitet

Et viktig bærekraftsaspekt er kvalitet. Til tross for et stort utvalg, er vi opptatt av at produktene våre er av god kvalitet. Dette betyr at reklameproduktene kan brukes lenge og dermed reduserer miljøpåvirkningen. Samtidig som de gir deg større verdi.

Etiske retningslinjer

I Axons etiske retningslinjer, oppsummeres verdiene. Den tydeliggjør respekten for menneskerettighetene og hensynet til miljøet. Etiske retningslinjer setter en klar minimumsstandard for både oss selv og våre leverandører. For å bli godkjent som leverandør, må du alltid godkjenne våre etiske retningslinjer.

Last ned våre etiske retningslinjer

Miljøhensyn. Gode ​​arbeidsforhold. God kvalitet. Ganske enkelt gode reklameprodukter.

100%

Klimanøytralt kontor innen 2025

Våre miljømål

En viktig del av vårt bærekraftsarbeid er våre miljømål. Vi prøver kontinuerlig å redusere miljøpåvirkningen og har satt klare mål for hvordan vi kan redusere den ytterligere.

Transportør

I dag kommer 99,2% av alt salget fra europeiske leverandører. Dette betyr produkter fra europeiske lagre. I mange tilfeller produseres produktene i Asia, men da har de alltid blitt transportert hit med båt. Bare 0,8% av salget består av produkter som er fløyet hit fra Asia. Det er et lavt tall. Vi ønsker imidlertid å bli enda bedre. Målet vårt er derfor å redusere det tallet til under 0,5% innen 2025.

Vårt kontor

Vi jobber systematisk for å redusere miljøpåvirkningen til vårt kontor. Dette betyr at vi alltid velger miljøvennlige alternativer når det er mulig. For eksempel innebærer det at vi resirkulerer alt avfall, bruker miljøvennlig strøm og oppvarming og velger miljøvennlige alternativer når vi kjøper kontorrekvisita, mat og drikke. Målet er at kontoret vårt skal være 100% klimanøytralt innen 2025.

Vårt sortiment

Hos oss finner du et av markedets største utvalg av miljøvennlige profileringsartikler. I dag utgjør de hele 18% av utvalget. Vi ønsker at du alltid skal ha et miljøvennlig alternativ, uansett hva du vil kjøpe. Vi har kommet langt, men er ennå ikke helt fornøyd. Vår mål er derfor at de miljøvennlige produktene skal utgjøre minst 50% av utvalget innen 2028.

Vi støtter.

Vi vil gjøre mer. Derfor støtter vi hvert år to organisasjoner hvis arbeid vi synes er ekstra viktig.

Unicef

Siden 1946 har Unicef ​​kjempet for en bedre verden for alle barn. Arbeidet er basert på FNs barnekonvensjon, og tar sikte på å styrke barns rettigheter. En viktig del av Unicefs arbeid er å sikre at alle barn får god utdannelse. En god grunnopplæring er sentralt i barnets utvikling og livskvalitet. Dessuten er det en av de viktigste innsatsene for at et land skal utvikle seg positivt. I 2024 vil Axon bidra med skolepakker til 3000 barn i forskjellige utsatte deler av verden.

WWF

WWF er en uavhengig miljø- og naturvernorganisasjon som ble grunnlagt i 1961. Organisasjonen jobber for å stoppe ødeleggelsen av de naturlige habitater på jorden og å bygge en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Arbeidet er av avgjørende betydning for både dyrelivet og menneskeheten generelt. For å støtte dette viktige arbeidet, er Axon et av WWFs fadderbedrifter i 2024.

Hva du kan gjøre.

Det er deg som kunde som har den endelige makten til å påvirke. Du bruker den hver gang du velger et miljøvennlig produkt. Eller når du velger kvalitet fremfor kvantitet. Og ikke minst når du velger en leverandør som tar bærekraft på alvor.

Øko

Hos oss er det enkelt å handle miljøvennlig. Bare se etter våre miljømerkede produkter. Miljømerket betyr at produktet er et godt miljøvalg. Det kan for eksempel være laget av resirkulert plast, av organisk dyrket bomull eller at produktet er biologisk nedbrytbart. Når du velger et miljømerket produkt, tar du ikke bare et godt miljøvalg her og nå, men du taler også for flere miljøvennlige produkter i fremtiden.

Fairtrade

Fairtrade er et uavhengig produktmerke, først og fremst innen klær og mat. Når du velger et produkt merket Fairtrade, skaper du forutsetninger for forbedrede forhold for produsenter og ansatte i utviklingsland. Bra.

Kvalitet

Velger du kvalitet fremfor kvantitet er det en smart måte å handle bærekraftig. Kvalitet betyr at produktet har lengre levetid og dermed mindre miljøpåvirkning. Til syvende og sist er kvalitet også ofte billigere for lommeboken. Dobbelt så smart da.

Gjenvinning

Har du produkter til overs, som du ikke lenger vil ha? Ikke noe problem. Kontakt oss på recycling@axonprofil.com så hjelper vil deg med miljøvennlig gjenvinning.